Ostatní / Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny.

 • - - - 7214991000 10: Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku
 • - - - - 7214991000 80 (2/0) : Typu používaného pro vyztužení betonu
 • - - - - 7214993100 10: Ostatní, s kruhovým příčným průřezem o průměru
 • - - - - - 7214993100 80: 80 mm nebo větším
 • - - - - - 7214993900 80: Menším než 80 mm
 • - - - - 7214995000 80: Ostatní
 • - - - 7214997100 10: Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku
 • - - - - 7214997100 20: S kruhovým příčným průřezem o průměru
 • - - - - - 7214997100 80 (2/0) : 80 mm nebo větším
 • - - - - - 7214997900 80 (2/0) : Menším než 80 mm
 • - - - - 7214999500 80 (2/0) : Ostatní