S více hřídelemi / Ostatní / Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry.

Deutsch 4

Zařízení, umístěné na nosném rámu, je součástí…

Zařízení, umístěné na nosném rámu, je součástí technologického celku na úpravu zemního plynu.

Hlavní funkcí zařízení je stlačení plynného propanu pomocí dvou šroubových kompresorů. Z chladiče do vstupního separátoru vstupuje plynný propan, který zachycuje volnou kapalinu před kompresorem.

Plynný propan dále postupuje do dvou kompresorů poháněných elektromotory, které propan stlačí na cca 1,7 MPa.

Stlačený propan odchází ze skidu do dalšího zařízení, kde se ochladí. Příslušenstvím kompresorů jsou olejové separátory, které slouží pro oddělení oleje od propanu.

Olej je používán jako těsnící a mazací medium v kompresoru. Hlavní části skidu: dva šroubové kompresory, dva olejové separátory, ekonomizér, výměník, prvky měření a regulace, propojovací potrubí; nosný rám.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ PLYN KOMPRESORY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ