Turbokompresory / Ostatní / Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry.

Dansk 1 Slovenčina 1

Dle deklarovaných údajů a předložené fotografie…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotografie se jedná o jednostupňový turbokompresor (vzduchovací turbínu), který zajišťuje zdroj stlačeného vzduchu pro potřeby akvarijních systémů, pěstíren akvarijních ryb, líhní apod.

Turbokompresor se skládá z hliníkového těla, ve kterém je uložen elektromotor a oběhové kolo.

Elektromotor pohání lopatkové kolo, které je uloženo v osovém ložisku. Příkon elektromotoru 120 W, výkon 350 l/min, tlak je větší než 0,009 MPa.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: S ELEKTRICKÝM MOTOREM VZDUCHOVÉ KOMPRESORY

Dle deklarovaných údajů se jedná o jednostupňový…

kompresory; vzduchové kompresory

Dle deklarovaných údajů se jedná o jednostupňový turbokompresor, který zajišťuje zdroj stlačeného vzduchu pro potřeby akvarijních systémů, pro pěstírny akvarijních ryb, líhně apod.

Turbokompresor je složen z hliníkového těla, ve kterém je uložen elektromotor a oběhové kolo.

Elektromotor pohání lopatkové kolo, které je uloženo v osovém ložisku. Příkon elektromotoru je 120 W, výkon 350 l/min, tlak je větší než 0,009 MPa, hlučnost menší než 69 dB, hmotnost 8 kg a rozměry 230 x 199 x 215 mm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KOMPRESORY VZDUCHOVÉ KOMPRESORY

Dle deklarovaných údajů se jedná o jednostupňové…

Dle deklarovaných údajů se jedná o jednostupňové turbodmychadlo na výfukové plyny určené pro spalovací motory.

Zařízení se skládá z turbíny, lopatkového kola, které přeměňuje vnitřní a kinetickou energii proudu tekutiny na mechanicky rotační pohyb, a rotačního kompresoru, tedy jiného lopatkového kola, které svým rotačním pohybem předává dodávanou mechanickou energii proudu tekutiny, v důsledku čehož se zvýší její tlak a také teplota.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY KOMPRESORY ČÁSTI A SOUČÁSTI