Z poly(ethylentereftalátu) / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

Deutsch 3 Français 3

  • - - - 3920621200 10: O tloušťce nepřesahující 0,35 mm
  • - - - - 3920621200 80: Poly(ethylentereftalátový) film o tloušťce 72 mikrometrů nebo větší, avšak nepřesahující 79 mikrometrů, k výrobě pružných magnetických disků; poly(ethylentereftalátový) film o tloušťce 100 mikrometrů nebo větší, avšak nepřesahující 150 mikrometrů, k výrobě fotopolymerních tiskových forem
  • - - - - 3920621900 80 (12/0) : Ostatní
  • - - - 3920629000 80: O tloušťce převyšující 0,35 mm