Z poly(ethylentereftalátu) / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

  • - - - 3920621200 10: O tloušťce nepřesahující 0,35|mm
  • - - - - 3920621200 80: Poly(ethylentereftalátový) film o tloušťce 72|mikrometrů nebo větší, avšak nepřesahující 79|mikrometrů, k výrobě pružných magnetických disků; poly(ethylentereftalátový) film o tloušťce 100|mikrometrů nebo větší, avšak nepřesahující 150|mikrometrů, k výrobě fotopolymerních tiskových forem
  • - - - - 3920621900 80 (12/0) : Ostatní
  • - - - 3920629000 80: O tloušťce převyšující 0,35|mm