Z rychlořezné oceli / Ostatní, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích.

  • - - - 7225401520 80: Výrobky bez vzorku v reliéfu o tloušťce větší než 10 mm, nebo o tloušťce 4,75 mm nebo více, ale méně než 10 mm, a o šířce 2050 mm nebo více
  • - - - 7225401595 80: Ostatní