Ostatní / Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli.

  • - - 7227901000 80: Obsahující 0,0008|% hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce|1|f) k této kapitole
  • - - 7227905000 80: Obsahující 0,9|% nebo více, avšak nejvýše 1,15|% hmotnostních uhlíku, 0,5|% nebo více, avšak nejvýše 2|% hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5|% hmotnostních molybdenu
  • - - 7227909500 80: Ostatní