Ostatní / Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli.

  • - - 7227901000 80: Obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole
  • - - 7227905000 80: Obsahující 0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu
  • - - 7227909500 80: Ostatní