Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Deutsch 5 Ελληνικά 4 English 2 Español 7 Suomi 1 Français 4 Hrvatski 1 Magyar 1 Italiano 3 Latviešu 1 Nederlands 3 Polski 5 Slovenčina 13

Dle deklarovaných údajů se jedná o antiadhezní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o antiadhezní přípravek obsahující více než 70 % hmotnostních minerálních olejů.

Přípravek je směsí lehkého oleje a vyšších mastných kyselin s převahou kyseliny olejové. Destilační charakteristika přípravku odpovídá parametrům středních olejů.

Přípravek se používá při výrobě keramických konstrukčních materiálů (při lisování výrobků z keramické hmoty).

Slouží k vymazávání formy za účelem snadného vyjmutí výlisku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI PŘIPRAVENÉ MASTNÉ KYSELINY MINERÁLNÍ OLEJE

Dle údajů žadatele se jedná o mazivo pro…

Dle údajů žadatele se jedná o mazivo pro obrábění kovů. Popis dodaného vzorku: bezbarvá kapalina, dodaná v náhradním balení – bílá plastová hranatá lahev o objemu 1 litr, uzavřená plastovým uzávěrem červené barvy.

Deklarovaný účel použití a složení výrobku: Mazivo pro obrábění kovů - zajišťuje nízké tření, antikorozní ochranu a odolnost proti pěnění.

Směs obsahuje mazací oleje (ropné C14 - C32), rozpouštědlo - extrahované, odparafinované, hydrogenované; základový olej - nespecifikovaný.

Deklarovaný způsob balení výrobku: kovový sud o objemu 200 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU JAKO KAPALINA MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) V SUDECH

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp.…

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp. Popis dodaného vzorku: bezbarvá nízkoviskózní kapalina, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 0,5 l.

Deklarované údaje: - účel použití: jako palivo do olejových lamp. - balení zboží: balení pro drobný prodej – plastové či plechové obaly do 10 l.

Jedná se o střední olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA LAMPY V PLECHOVKÁCH MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) VISKÓZNÍ

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp.…

Dle údajů žadatele se jedná o olej do lamp. Popis dodaného vzorku: bezbarvá nízkoviskózní kapalina, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 0,5 l.

Deklarované údaje: - účel použití: jako palivo do olejových lamp. - balení zboží: balení pro drobný prodej – plastové či plechové obaly do 10 l.

Jedná se o střední olej.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ JAKO KAPALINA LAMPY V PLECHOVKÁCH MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) VISKÓZNÍ