Ostatní / Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání.

  • - - - 0812909811 10: Ovoce patřící do položek a podpoložek 0803, 0804 10, 0805 40, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 50, 0810 60, 0810 70 a 0810 90 75
  • - - - - 0812909811 80: Grapefruit, rozdrcený
  • - - - - 0812909819 80: Ostatní
  • - - - 0812909820 80: Ostatní citrusové plody, rozdrcené
  • - - - 0812909890 80: Ostatní