Ostatní / Tabák, částečně nebo úplně odřapíkovaný.

Deutsch 1 Svenska 2

  • - - - 2401209511 10: Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured)
  • - - - - 2401209511 20: Tabák typu Kentucky
  • - - - - - 2401209511 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - - 2401209519 80: Ostatní
  • - - - - 2401209521 10: Ostatní
  • - - - - - 2401209521 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - - 2401209529 80 (0/1) : Ostatní
  • - - - 2401209591 10: Ostatní tabák
  • - - - - 2401209591 80: Též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako plnivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00
  • - - - - 2401209599 80: Ostatní