Ostatní / Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů.

Deutsch 36 Français 2 Magyar 1 Polski 1

  • - - - - 8421999010 80: Ze strojů nebo přístrojů k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - 8421999091 80: Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, složených ze svazků dutých vláken z plastových materiálů s propustnými stěnami, zapuštěné v blocích z plastových materiálů na jednom konci a druhým koncem procházejícím blokem plastových materiálů, též končící v tlakové láhvi
  • - - - - 8421999092 80: Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší
  • - - - - 8421999093 80: Části separátorů pro separaci nebo čištění plynů ze směsi plynů, složené ze svazků propustných dutých vláken uzavřených v nádobě, též perforované, o celkové délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 700 mm a o průměru nejvýše 500 mm
  • - - - - 8421999099 80 (0/2) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o opěrné…

Dle deklarovaných údajů se jedná o opěrné koše, které slouží jako výztuže filtračních hadic ve filtračních zařízeních.

Opěrné koše s filtračními hadicemi jsou určeny k filtraci plynů (odprášení – zachycení škodlivých látek).

Koše jsou drátěné konstrukce kruhového nebo oválného tvaru s plechovými doplňky na koncích a jsou vyrobeny z oceli.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI Z OCELOVÉHO DRÁTU KOŠE, KOŠÍKY PRO FILTROVÁNÍ PLYNŮ

Dle deklarovaných údajů se jedná o těleso…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těleso olejového filtru vyrobené ze slitiny hliníku. Tělo filtru je opatřeno otvory pro vstup a výstup oleje a je tvarově přizpůsobeno pro vložení filtračních vložek a dalších komponentů (např. plastová dutinka, na kterou se nasazuje filtrační patrona, termostat, vypouštěcí ventil).

Filtr se používá v dieselových motorech automobilů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DIESELOVÉ MOTORY Z HLINÍKU FILTRY