Ostatní / Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2905392000 80: 1,3-Butandiol
  • - - - 2905392600 10: 1,4-Butandiol
  • - - - - 2905392600 80: 1,4-Butandiol nebo tetramethylen-glykol (1,4-butandiol) s obsahem uhlíku pocházejícího z biomasy ve výši 100 % hmotnostních
  • - - - - 2905392800 80: Ostatní
  • - - - 2905393000 80: 4,7-Dihydroxy-2,4,7,9,-tetramethyl-5-decin
  • - - - 2905399500 80 (6/0) : Ostatní