Ostatní / Živí tuři / ŽIVÁ ZVÍŘATA.

 • - - - - - - - 0102295911 10: Jalovice šedého, hnědého nebo žlutého druhu a strakatého druhu Pinzgau
 • - - - - - - - - 0102295911 80: Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti převyšující 320 kg, avšak nepřesahující 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295919 80: Ostatní
 • - - - - - - - 0102295921 10: druhů Schwyz a Fribourg
 • - - - - - - - - 0102295921 80: Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti převyšující 320 kg, avšak nepřesahující 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295929 80: Ostatní
 • - - - - - - - 0102295931 10: strakatého druhu Simmental
 • - - - - - - - - 0102295931 80: Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti převyšující 320 kg, avšak nepřesahující 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295939 80: Ostatní
 • - - - - - - - 0102295991 10: Ostatní
 • - - - - - - - - 0102295991 80: Dosud nemající trvalé zuby, o hmotnosti převyšující 320 kg, avšak nepřesahující 470 kg
 • - - - - - - - - 0102295999 80: Ostatní