Ostatní / Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený.

Deutsch 1 Nederlands 4

  • - - - - 1511901920 80: Pro výrobu: - technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10, - methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916, - mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, - mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků, - kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00, - zboží čísla 3401 nebo - mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915
  • - - - - 1511901990 80 (0/1) : Ostatní