Ostatní / Propan / Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky.

Deutsch 1 English 2 Français 1 Nederlands 1 Polski 5

Dle údajů žadatele se jedná o zkapalněnou…

Dle údajů žadatele se jedná o zkapalněnou směs propanu a butanu (obsah více jak 50 %hm. C3-uhlovodíků).

Zboží je expedováno v autocisternách (obsah 4000 kg a více) nebo v železničních cisternách (obsah 30 000 kg a více).

Účel použití: Pro topení a pro pohon motorů. Sazební zařazení zboží bylo provedeno dle převažující složky, která dává výrobku podstatný charakter.

Číslo ZISZ:
CZ14-0641-2006.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ZKAPALNĚNO MOTORY PRO PALIVO (POHONNÉ LÁTKY)

Dle údajů žadatele se jedná o zkapalněnou…

Dle údajů žadatele se jedná o zkapalněnou směs propanu a butanu (obsah více jak 50 %hm. C3-uhlovodíků).

Zboží je expedováno v autocisternách (obsah 4000 kg a více) nebo v železničních cisternách (obsah 30 000 kg a více).

Účel použití: Pro topení a pro pohon motorů. Sazební zařazení zboží bylo provedeno dle převažující složky, která dává výrobku podstatný charakter.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ZKAPALNĚNO MOTORY PRO PALIVO (POHONNÉ LÁTKY)