Ostatní / Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté.

 • - - - - - - 3824999635 80: Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)
 • - - - - - - 3824999637 80: Strukturovaný alumosilikofosfát
 • - - - - - - 3824999640 80: Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď: -|na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo -|ve formě roztoku v organickém rozpouštědle
 • - - - - - - 3824999645 80: Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS|RN|177997-13-6): -|o velikosti částic menší než 10|μm, -|o|čistotě vyšší než 98|% hmotnostních
 • - - - - - - 3824999646 80: Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující: - 52|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76|% hmotnostních oxidu železitého, - 13|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42|% hmotnostních oxidu manganatého a - 2|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22|% hmotnostních oxidu zinečnatého
 • - - - - - - 3824999647 80: Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující: -|buď 5|% hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15|% hmotnostních nebo více titanu -|nebo 30|% hmotnostních nebo více olova a 5|% hmotnostních nebo více niobu, pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů
 • - - - - - - 3824999648 80: Oxid zirkoničitý (ZrO@2) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS|RN|68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92|% hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97|% hmotnostních
 • - - - - - - 3824999650 80: Hydroxid nikelnatý s|obsahem 12|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18|% hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k|výrobě katod do akumulátorů
 • - - - - - - 3824999653 80: Koncentráty vzácných zemin obsahující 60|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95|% hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1|% hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5|% hmotnostních nebo více
 • - - - - - - 3824999655 80: Nosič ve formě prášku, složený z: -|feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1), -|oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0), -|oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4), -|kopolymeru styren-akrylátu, určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky
 • - - - - - - 3824999657 80: Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků
 • - - - - - - 3824999660 80: Tavená magnézie obsahující 15|% hmotnostních nebo více oxidu chromitého
 • - - - - - - 3824999663 80: Katalyzátor obsahující: -|52|% (± 10|%) hmotnostních oxidu měďného (CAS RN 1317-39-1), -|38|% (± 10|%) hmotnostních oxidu měďnatého (CAS RN 1317-38-0) a -|10|% (± 5|%) hmotnostních kovové mědi (CAS RN 7440-50-8)
 • - - - - - - 3824999665 80: Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru: -|buď 1,6|mm nebo více, avšak nejvýše 3,4|mm, -|nebo 4|mm nebo více, avšak nejvýše 6|mm
 • - - - - - - 3824999667 80: Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivu
 • - - - - - - 3824999670 80: Prášek obsahující: -|28|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51|% hmotnostních mastku (CAS|RN|14807-96-6) -|30,5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 48|% hmotnostních oxidu křemičitého (křemene) (CAS|RN|14808-60-7) -|17|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26|% hmotnostních oxidu hlinitého (CAS|RN|1344-28-1)
 • - - - - - - 3824999673 80: Reakční produkt, obsahující: -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40|% hmotnostních oxidu molybdenu, -|10|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50|% hmotnostních oxidu nikelnatého, -|30|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70|% hmotnostních oxidu wolframu
 • - - - - - - 3824999674 80: Směs s|nestechiometrickým složením: -|s krystalickou strukturou, -|s|obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al@2O@3|s příměsemi z|křemičitých fází a|hlinitanů, z čehož nejméně 75|% hmotnostních sestává z|frakcí s|velikostí zrn od|1|do|3|mm a|nejvýše 25|% sestává z|frakcí s|velikostí zrn od|0|do|1|mm
 • - - - - - - 3824999675 80: Duté kuličky z taveného hlinitokřemičitanu obsahující 65-80|% amorfního hlinitokřemičitanu s následujícími charakteristikami: -|bodem tání 1|600|°C až 1|800|°C -|a hustotou 0,6|- 0,8|g/cm$3, pro výrobu filtrů částeček pro motorová vozidla
 • - - - - - - 3824999677 80: Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého
 • - - - - - - 3824999680 80: Směs obsahující: -|64|% nebo více, avšak nejvýše 74|% hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS|RN|7631-86-9) -|25|% nebo více, avšak nejvýše 35|% hmotnostních butanonu (CAS|RN|78-93-3) a -|nejvýše 1|% hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS|RN|2530-83-8)
 • - - - - - - 3824999685 80: Přípravek obsahující: -|C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), -|oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a -|zincum-bis(p-toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6) ve kterém při teplotě 135|°C|dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu)
 • - - - - - - 3824999687 80: Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující: -|0,1|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1|% hmotnostní platiny a -|0,5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5|% hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)
 • - - - - - - 3824999699 80 (0/2) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o solící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o solící dusitanovou směs. Použití: v masném průmyslu, k úpravě a konzervaci masa a masných výrobků. Složení: chlorid sodný NaCl 98,4 %; dusitan sodný NaNO2 E250 0,6 %; protihrudkující přípravek E535.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHLORID SODNÝ KONZERVAČNÍ LÁTKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek, který se skládá ze sáčku zhotoveného z polyethylenové a polyamidové folie a náplně, jež obsahuje hydratovaný gel sodium polyakrylate (hydrogel) a malé množství látky (0,2 %), která zabraňuje růstu řas uvnitř sáčku.

Po zamrazení nebo nachlazení se zboží používá do přepravních boxů, které slouží pro přepravu výrobků, jež vyžadují dodržení teplotního režimu, např. pro přepravu léků, vakcín či jiných produktů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: POLYAMIDY POLYAKRYLÁT V SÁČCÍCH POLYETHYLEN CHEMICKÉ VÝROBKY K CHLAZENÍ JAKO GEL

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek ve formě pasty, která má vysokou tepelnou vodivost.

Pasta obsahuje silikon a anorganické materiály (oxid zinečnatý - plnivo a barvivo, cca 80 %).

Způsob použití: pasta se nanáší mezi desku plošného spoje s výkonovými FET tranzistory a hliníkový chladič nastříknutím z dávkovací jehly.

Účel použití: jako přenosové médium pro odvod tepla - slouží ke zlepšení přenosu tepla mezi deskou plošného spoje s výkonovými FET tranzistory, které se hodně zahřívají, a chladičem.

Balení: plechovka o obsahu 20 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY SILIKONY JAKO PASTA

Dle deklarovaných údajů se jedná o silikagel…

Dle deklarovaných údajů se jedná o silikagel (oxid křemičitý), který je určen jako podestýlka pro toalety pro kočky.

Výrobek má vysokou savost a reguluje zápach. Vzhled: průsvitné krystalky nepravidelného tvaru a různé velikosti s menším množstvím barevných krystalků.

Složení: oxid křemičitý (SiO2) s přídavkem 2 % antibakteriálních krystalů, barvivo. Balení: pro drobný prodej (3,8 až 16 litrů).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ BARVENO OXID KŘEMIČITÝ JAKO KRYSTALY PRO KOČKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek sestávající převážně z anorganických látek.

Přípravek je určen jako vytvrzovadlo pro krycí film na kamenné podlahy. Složení (v % hmotnostních): amorfní křemen (kód CAS 7631-86-9) cca 40 %, kyselina fosforečná (kód CAS 7664-38-2) 4-5 %, isopropanol (kód CAS 67-63-0) 30-40 %, zbytek směsi tvoří anorganické látky.

Balení: baleno v plechovkách po 4 a 2 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY ALKOHOLY K NANÁŠENÍ (VRSTVY)

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek sestávající z organických a anorganických látek.

Přípravek je určen pro vytvoření povrchového lesklého krycího filmu na kamenné podlahy. Složení (v % hmotnostních): amorfní křemen 50 % (kód CAS 7631-86-9), methanol cca 20 % (kód CAS 67-56-1), ethanol cca 20 % (kód CAS 64-17-5), isopropanol < 1 % (kód CAS 67-63-0), n-propanol < 1 % (kód CAS 71-23-8).

Balení: baleno v plechovkách po 16, 10 a 8 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY V PLECHOVKÁCH KŘEMEN ALKOHOLY

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kapalný chemický přípravek sestávající převážně z anorganických sloučenin.

Anorganickou složku tvoří amorfní křemen (kód CAS 7631-8-9) a kyselina fosforečná (kód CAS 7664-38-2).

Účel použití: přípravek se používá jako vytvrzovadlo; po smíchání s další složkou vytváří krycí vrstvu impregnace PVC podlah.

Balení: v plechovkách po 2 nebo 4 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PODLAHY KŘEMEN

Dle deklarovaných údajů se jedná o brusnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o brusnou pastu, která je založena na karbidu křemíku (SiC), jenž tvoří 50 % přípravku.

Dále přípravek obsahuje sůl kyseliny polyakrylové (1-2 %), vodu, glycerol; zbytek tvoří látky organického původu.

Účel použití: brusná pasta se používá pro zdrsnění povrchu keramických, kamenných, PVC a vinylových podlah.

Balení: plastový kbelík 5 kg, plastový kontejner 20 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BRUSIVO KŘEMÍK PRO PODLAHY JAKO PASTA CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chemický přípravek sestávající převážně z anorganických sloučenin.

Přípravek se používá jako vytvrzovadlo pro vrchní krycí vrstvu pro PVC podlahy. Anorganickou složku tvoří amorfní křemen (kód CAS 7631-8-9) a kyselina fosforečná (kód CAS 7664-38-2).

Balení: baleno v plechovkách po 5 litrech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PODLAHY KŘEMEN

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs jednotlivých…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs jednotlivých oxidů kovů, ve které hlavní složku tvoří oxidy wolframu.

Vzhled: prášek hnědočerné barvy. Účel použití: produkt (směs oxidů) slouží jako vstupní materiál pro výrobu oxidů wolframu (žlutého a modrého), pro výrobu parawolframanu amonného, wolframového a wolframkarbidového prášku.

Způsob výroby: pro výrobu se používá metoda oxidace v peci při teplotách 750-900 °C. Jako vstup do výroby slouží práškové směsi jednotlivých kovů, případně špony a třísky jednotlivých kovů, jejich slitin nebo jejich sloučeniny.

Po pražení je výsledný produkt mletý v kulových mlýnech a dále síťován a balen do big bagů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK SMĚSI CHEMICKÉ VÝROBKY OXIDY SUROVINY