Ostatní / Ostatní polyethery / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

Deutsch 10 English 2 Polski 3 Slovenčina 3

  • - - - - 3907202020 80: Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti (Mw) 2 700 nebo vyšším, nejvýše však 3 100 (č. CAS 25190-06-1)
  • - - - - 3907202025 80: Kopolymer propylenoxidu a butylenoxidu, monododecylether, obsahující: - 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních propylenoxidu a - 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních butylenoxidu
  • - - - - 3907202030 80: Směs, obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních kopolymeru dibutylmaleatu a N-vinyl-2-pyrrolidonu
  • - - - - 3907202040 80: Kopolymer tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti (M@n) 3 500 (± 100)
  • - - - - 3907202050 80: Poly(p-fenylenoxid) ve formě prášku - s teplotou skelného přechodu 210 °C - s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw)  35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000 - s inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram
  • - - - - 3907202060 80: Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS RN 9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1 ppm sodíku
  • - - - - 3907202090 80 (0/1) : Ostatní