Ostatní / Ostatní polyethery / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

  • - - - - 3907202020 80: Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti (Mw) 2|700|nebo vyšším, nejvýše však 3|100|(č. CAS 25190-06-1)
  • - - - - 3907202025 80: Kopolymer propylenoxidu a butylenoxidu, monododecylether, obsahující: -|48|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52|% hmotnostních propylenoxidu a -|48|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52|% hmotnostních butylenoxidu
  • - - - - 3907202030 80: Směs, obsahující 70|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80|% hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30|% hmotnostních kopolymeru dibutylmaleatu a N-vinyl-2-pyrrolidonu
  • - - - - 3907202040 80: Kopolymer tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti|(M@n) 3|500|(±|100)
  • - - - - 3907202050 80: Poly(p-fenylenoxid) ve formě prášku -|s teplotou skelného přechodu 210|°C -|s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw)| 35|000|nebo více, avšak nejvýše 80|000 -|s inherentní viskozitou 0,2|nebo více, avšak nejvýše 0,6|dl/gram
  • - - - - 3907202060 80: Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS|RN|9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1|ppm sodíku
  • - - - - 3907202090 80 (0/1) : Ostatní