Termoplastické kopolymery z tekutých krystalů aromatických polyesterů.

  • - - - - 3907990520 80: Kopolyester kapalného krystalu s bodem tání nejméně 270 ºC, též obsahující plniva
  • - - - - 3907990590 80: Ostatní