Ostatní / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

Deutsch 8

  • - - - - 3907998010 80: Poly(oxy-1,4-fenylenkarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), ve formě prášku
  • - - - - 3907998025 80: Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol
  • - - - - 3907998030 80: Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)
  • - - - - 3907998040 80: Polykarbonát fosgenu, bisfenolu A, resorcinolu, isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a polysiloxanu, s p-kumylfenolovým zakončeníma s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 24 100 nebo více, avšak nejvýše 25 900
  • - - - - 3907998070 80: Kopolymer poly(ethylentereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu
  • - - - - 3907998080 80: Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly
  • - - - - 3907998090 80: Ostatní