Ostatní / Anionaktivní / Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401.

Deutsch 6 Français 1 Polski 2 Português 1 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - - 3402119010 80: Lauroylmethylisethionát sodný
  • - - - - 3402119090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o vodnou…

voda; čistící prostředky; jako emulze; pro technické použití;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o vodnou mikroemulzi organického rozpouštědla a směsi povrchově aktivních látek.

Je to nízkoviskózní kapalina, nažloutlé barvy, mísitelná s vodou. Používá se na odmaštění a vyčištění součástek strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel.

Před použitím se ředí s vodou v poměru 1:3. Dodává se v kovových sudem o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech (kanystry), pouze s průmyslovou etiketou, bez návodu k použití.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY JAKO EMULZE PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY ROZPUSTNÉ VE VODĚ