Ostatní / Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli.

 • - - 7224900200 80 (4/0) : Z nástrojové oceli
 • - - 7224900300 10: Ostatní
 • - - - 7224900300 20: Pravoúhlého (včetně čtvercového) příčného průřezu
 • - - - - 7224900300 30: Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím
 • - - - - - 7224900300 40: Jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky
 • - - - - - - 7224900300 80: Z rychlořezné oceli
 • - - - - - - 7224900500 80: Obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku; obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) k této kapitole
 • - - - - - - 7224900700 80: Ostatní
 • - - - - - 7224901400 80: Ostatní
 • - - - - 7224901800 80: Kované
 • - - - 7224903100 10: Ostatní
 • - - - - 7224903100 20: Válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím
 • - - - - - 7224903100 80: Obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu
 • - - - - - 7224903800 80: Ostatní
 • - - - - 7224909000 80 (0/1) : Kované