Ostatní / Polymery styrenu v primárních formách.

  • - - 3903901000 80: Kopolymery výhradně ze styrenu a allylalkoholu s acetátovým číslem 175|nebo vyšším
  • - - 3903902000 80: Bromovaný polystyren obsahující 58|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71|% hmotnostních bromu v jedné z forem uvedených v poznámce|6|písm.|b) k této kapitole
  • - - 3903909000 80 (14/0) : Ostatní