Ostatní / Polymery styrenu v primárních formách.

  • - - 3903901000 80: Kopolymery výhradně ze styrenu a allylalkoholu s acetátovým číslem 175 nebo vyšším
  • - - 3903902000 80: Bromovaný polystyren obsahující 58 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních bromu v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) k této kapitole
  • - - 3903909000 80 (14/0) : Ostatní