Ostatní / Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 1 Polski 2 Română 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o prostředek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o prostředek určený k odstranění vodního kamene a k potlačení jeho tvorby.

Složení výrobku: 28,5 % kyselina chlorovodíková (HCl), 4 % inhibitor vodního kamene, 67,5 % demineralizovaná voda.

Produkt je vyráběn mícháním v míchacím tanku. Je předkládán v obalech pro konečného spotřebitele o objemu 1, 5 nebo 30 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA JAKO KAPALINA SMĚSI CHEMICKÉ VÝROBKY INHIBITORY