Iontoměniče / Ostatní / Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté.

English 1

  • - - - - 3824991510 80: Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek
  • - - - - 3824991590 80: Ostatní