Ostatní / Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole.

Deutsch 2

  • - - 3825901000 80: Alkalický oxid železa k čištění plynu
  • - - 3825909000 80: Ostatní