Ostatní / Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli; ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli.

Deutsch 3 English 3 Español 1 Français 2 Polski 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o kompaktní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kompaktní rekuperační jednotku nevybavenou elektrickým předehřívačem.

Zařízení je vyrobeno z extrudovaného polypropylenu. Jedná se o vzduchotechnické zařízení, které nasává potrubím vzduch z venkovního prostředí a předává mu teplo z odváděného (ohřátého) vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení.

Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím do jednotlivých místností. Přívodní i odvodní vzduch je také filtrován.

V opačném směru zařízení nasává vzduch z místností, odebírá mu teplo a vyfukuje jej do venkovního prostředí.

Zařízení musí být provozováno v čistém a suchém prostředí s okolní teplotou v rozmezí +3 – +40 stupňů Celsia a relativní vlhkostí, která nepřekračuje 80%.

Zařízení je určeno pro provoz v základním prostředí, pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění.

Zařízení disponuje dvěma radiálními ventilátory, hliníkovým rekuperátorem a filtry.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU ELEKTRICKÉ VZDUCH ZAŘÍZENÍ K FILTROVÁNÍ VZDUCHU

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační jednotku nevybavenou elektrickým ohřívačem. Zařízení je určeno pro větrání s rekuperací vzduchu v různých objektech (administrativní budovy, hotely, bytové domy atd.) s vysokou účinností zpětného získávání tepla.

Zařízení přivádí čerstvý vzduch do objektu a současně odvádí vydýchaný vzduch z objektu. Jednotka je určena pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnot, chemických výparů a dalších znečišťujících látek.

Jednotka musí být provozována v prostředí s okolní teplotou v rozmezí -20 OC až +60 OC a relativní vlhkostí do 90 %.

Jednotka se sestává ze sendvičového pláště z lakované pozinkované oceli s izolací uvnitř, dvou ventilátorů, filtrů, 2 kusů protiproudých hliníkových rekuperátorů, vany pro odtok kondenzátu.

Dále je jednotka vybavena klapkami z pozinkovaného plechu se servo pohonem na přívod vzduchu.

Zařízení není vybaveno elektrickým ohřevem vzduchu ani elektrickým kotlem. Vzduchový výkon jednotky je 1500 m3/h.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU S VENTILÁTOREM PRO VYTÁPĚNÍ OHŘÍVAČE VZDUCHU

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační jednotku nevybavenou elektrickým ohřívačem. Zařízení je určeno pro větrání s rekuperací vzduchu v různých objektech (administrativní budovy, hotely, bytové domy atd.) s vysokou účinností zpětného získávání tepla.

Zařízení přivádí čerstvý vzduch do objektu a současně odvádí vydýchaný vzduch z objektu. Jednotka je určena pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnot, chemických výparů a dalších znečišťujících látek.

Jednotka musí být provozována v prostředí s okolní teplotou v rozmezí -20 OC až +60 OC a relativní vlhkostí do 90 %.

Jednotka se sestává ze sendvičového pláště z lakované pozinkované oceli s izolací uvnitř, dvou ventilátorů, filtrů, 2 kusů protiproudých hliníkových rekuperátorů, vany pro odtok kondenzátu.

Dále je jednotka vybavena klapkami z pozinkovaného plechu se servo pohonem na přívod vzduchu.

Zařízení není vybaveno elektrickým ohřevem vzduchu ani elektrickým kotlem. Vzduchový výkon jednotky je 700 m3/h.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VZDUCH S VENTILÁTOREM PRO VYTÁPĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o rekuperační jednotku nevybavenou elektrickým ohřívačem. Zařízení je určeno pro větrání s rekuperací vzduchu v různých objektech (administrativní budovy, hotely, bytové domy atd.) s vysokou účinností zpětného získávání tepla.

Zařízení přivádí čerstvý vzduch do objektu a současně odvádí vydýchaný vzduch z objektu. Jednotka je určena pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnot, chemických výparů a dalších znečišťujících látek.

Jednotka musí být provozována v prostředí s okolní teplotou v rozmezí -20 OC až +60 OC a relativní vlhkostí do 90 %.

Jednotka se sestává ze sendvičového pláště z lakované pozinkované oceli s izolací uvnitř, dvou ventilátorů, filtrů, 2 kusů protiproudých hliníkových rekuperátorů, vany pro odtok kondenzátu.

Dále je jednotka vybavena klapkami z pozinkovaného plechu se servo pohonem na přívod vzduchu.

Zařízení není vybaveno elektrickým ohřevem vzduchu ani elektrickým kotlem. Vzduchový výkon jednotky je 1500 m3/h.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU S VENTILÁTOREM PRO VYTÁPĚNÍ OHŘÍVAČE VZDUCHU