Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

Polski 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - 0304899010 80: Druhu Allocyttus spp. a Pseudocyttus maculatus
  • - - - - - 0304899020 80: Pražmy (Brama spp.)
  • - - - - - 0304899030 80: Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
  • - - - - - 0304899040 80: Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - - 0304899050 80: Očnatec štíhlý (Boops boops)
  • - - - - - 0304899060 80: Mořan zlatý (Sparus aurata)
  • - - - - - 0304899090 80: Ostatní