Ostatní / Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání.

  • - - - - 0305498010 80: Tuňák obecný (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305498020 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
  • - - - - 0305498035 80: Mořan zlatý (Sparus aurata)
  • - - - - 0305498040 80: Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
  • - - - - 0305498050 80: Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305498060 80: Tuňák velkooký (Thunnus obesus)
  • - - - - 0305498090 80: Ostatní