Ostatní / Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí.

Deutsch 1

  • - - - - 2925199510 80: N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)
  • - - - - 2925199520 80: 4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)
  • - - - - 2925199530 80: N,N'-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)
  • - - - - 2925199590 80: Ostatní