Ostatní směsi aromatických uhlovodíků, z nichž 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) předestiluje při 250 °C podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86).

Dansk 1 Deutsch 2 English 2 Español 1 Français 3 Hrvatski 1 Nederlands 5 Polski 3 Slovenčina 7 Slovenščina 1

  • - - 2707500020 80: Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu  62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních
  • - - 2707500080 10: Ostatní
  • - - - 2707500080 80: K použití jako energetická nebo topná paliva
  • - - - 2707500089 80: Pro jiné účely

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskózní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskózní kapalinu červené barvy, obsahující směs aromatických uhlovodíků C9 - C12 (CAS kód 92062-36-7), dodecylbenzen-sulfonovou kyselinu (0,5 - 1,5 %) a tetra sodnou sůl kyseliny 1-hydroxyethylendien-1,1-difosforečné (0,3 - 1 %).

Při teplotě 250 °C předestiluje 97 % objemu (včetně ztrát). Přípravek je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Používá se neředěný, po použití se oplachuje vodou. Zboží je předkládáno v kanystrech o objemu 20 nebo 5 litrů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ROZPOUŠTĚDLA POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ