Ostatní / Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

English 1

  • - - - 2914390015 80: 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)
  • - - - 2914390025 80: 1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)
  • - - - 2914390030 80: Benzofenon (CAS RN 119-61-9)
  • - - - 2914390050 80: 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)
  • - - - 2914390060 80: 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)
  • - - - 2914390070 80: Benzil (CAS RN 134-81-6)
  • - - - 2914390080 80: 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)
  • - - - 2914390090 80: Ostatní