Ostatní / Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

  • - - - - 3206497010 80: Bezvodá disperze, obsahující: -|57|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63|% hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), -|37|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42|% hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN13463-67-7) a -|1|% hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2|% hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75-1)
  • - - - - 3206497020 80: Barvivo C.I. Pigment Blue 27|(CAS|RN|14038-43-8)
  • - - - - 3206497030 80: Barvivo C.I. Pigment Black 12|(CAS|RN|68187-02-0) a přípravky na něm založené s|obsahem barviva C.I. Pigment Black 12|50|% hmotnostních nebo více
  • - - - - 3206497090 80: Ostatní