Ostatní / Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

Deutsch 14 English 8 Français 36 Magyar 2 Italiano 2 Polski 9 Română 1 Svenska 1

  • - - - - 3206497010 80: Bezvodá disperze, obsahující: - 57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), - 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN13463-67-7) a - 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75-1)
  • - - - - 3206497020 80: Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)
  • - - - - 3206497030 80: Barvivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Black 12 50 % hmotnostních nebo více
  • - - - - 3206497090 80: Ostatní