Ostatní / Kukuřice / OBILOVINY.

Deutsch 1 Nederlands 2 Slovenčina 1

  • - - 1005900020 80: Kukuřice (Flint maize) se specifickou hmotností rovnající se nebo vyšší než 75,5 kg/hl, s obsahem klíčivých zrn rovnajícím se nebo převyšujícím 92% hmotnosti a s maximálním flotačním indexem 26 a určené na zpracování
  • - - 1005900090 80 (0/1) : Ostatní