Ostatní / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Dansk 7 Deutsch 28 English 2 Suomi 8 Français 6 Nederlands 3 Polski 6 Português 9

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - - - 2008996791 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - - 2008996795 80: Fíky
  • - - - - - - 2008996799 80 (0/2) : Ostatní