Ostatní / Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Deutsch 2 English 2 Français 3 Polski 1

Popis dodaného vzorku: Drobné černé válcovité…

Popis dodaného vzorku: Drobné černé válcovité granule v plastovém zataveném sáčku (originální balení).

Výrobek obsahuje jako aktivní látku sloučeninu přechodového kovu na nosiči. Princip čištění: Po vhození přípravku na rozžhavené palivo se uvolňuje účinná látka, která způsobuje snížení bodu zápalu sazí.

Podstatou je katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na oxid uhličitý (spalování bez plamene při nižší teplotě).

Deklarovaný účel použití: Chemické odstraňování sazí z komínů a kouřovodů. Balení zboží: V sáčku z papíru nebo spalitelné plastické hmoty opatřené potiskem á 14 g, dále 5 ks sáčků v papírové skládačce s barevným potiskem (maloobchodní balení).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ČERNÝ SÁČKY JAKO GRANULE AKTIVNÍ UHLÍ