Ostatní / Obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku.

Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - 7207208010 80: Předvalky pro úhelníky, tvarovky a profily, válcované nebo vyrobené kontinuálním litím
  • - - - 7207208090 80: Ostatní