Ostatní / Fenoly; fenolalkoholy.

Italiano 1 Polski 1

  • - - - 2907290015 80: 6,6'-Di-terc-butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)
  • - - - 2907290020 80: 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)
  • - - - 2907290025 80: 4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)
  • - - - 2907290030 80: 4,4',4´´-ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8)
  • - - - 2907290045 80: 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)
  • - - - 2907290050 80: 6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)
  • - - - 2907290065 80: 2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)
  • - - - 2907290070 80 (0/1) : 2,2′,2″,6,6′,6″-hexa-_tert_-butyl-_α,α′,α″_-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- _p_-cresol (CAS RN 1709-70-2)
  • - - - 2907290085 80: Floroglucinol, též hydratovaný
  • - - - 2907290090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu cannabigerol (CBG), vyextrahovanou z technického konopí, o čistotě vyšší než 96 %.

Chemický vzorec: C21H32O2 Skupenství: pevné (jemný bílý krystalický prášek) Účel použití: potravinářská surovina, přísada do doplňků stravy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BÍLÉ POTRAVINOVÉ DOPLŇKY ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL JAKO KRYSTALY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu cannabidiol (CBD), vyextrahovanou z technického konopí, o čistotě vyšší než 98 %.

Chemický vzorec: C21H30O2 Skupenství: pevné (jemný bílý krystalický prášek) Účel použití: kosmetická a potravinářská surovina.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL JAKO KRYSTALY PRO KOSMETICKÝ PRŮMYSL CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatně…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatně chemicky definovanou organickou sloučeninu cannabidiol (CBD), vyextrahovanou z rostlin konopí, o čistotě 98 %.

CAS RN: 13956-29-1 Chemický vzorec: C21H30O2 Skupenství: pevné (čiré krystaly) Účel použití: farmaceutická, kosmetická a potravinářská surovina.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY JAKO KRYSTALY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY PRO FARMACEUTIKA