Ostatní výrobky z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 4016100000 80 (2/5) : Z lehčeného kaučuku
  • - 4016910000 10 (0/1) : Ostatní
  • - - 4016910000 80: Podlahové krytiny a předložky
  • - - 4016920000 80: Mazací pryž
  • - - 4016930000 80 (3/22) : Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění
  • - - 4016940000 80: Lodní nebo dokové nárazníky, též nafukovací
  • - - 4016950000 80: Ostatní nafukovací výrobky
  • - - 4016990000 80 (6/0) : Ostatní