Ostatní / Na bázi polyesterů / Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

Deutsch 4

  • - - - 3208109010 80: Antireflexní povlak na bázi esterového polymeru, modifikovaného chromoforovou skupinou, ve formě roztoku buď v 2-methoxy-1-propanolu, 2-methoxy-1-methylethylacetátu nebo methyl-2-hydroxyisobutyrátu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru
  • - - - 3208109090 80: Ostatní