Ostatní, včetně směsí / Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve.

Deutsch 4 Nederlands 2

  • - - - 1602491100 10: Z domácích prasat
  • - - - - 1602491100 20: Obsahující 80 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu
  • - - - - - 1602491100 80: Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně směsí ze hřbetu a kýty
  • - - - - - 1602491300 80: Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece
  • - - - - - 1602491500 80: Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části
  • - - - - - 1602491900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - - - 1602493000 80: Obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu
  • - - - - 1602495000 80: Obsahující méně než 40 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu
  • - - - 1602499000 80: Ostatní