Ostatní / Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené.

 • - - 2712901100 10: Ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní produkty)
 • - - - 2712901100 80: Surové
 • - - - 2712901900 80: Ostatní
 • - - 2712903100 10: Ostatní
 • - - - 2712903100 20: Surové
 • - - - - 2712903100 80: Pro specifické procesy
 • - - - - 2712903300 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2712 90 31
 • - - - - 2712903900 80: Pro jiné účely
 • - - - 2712909100 10: Ostatní
 • - - - - 2712909100 80: Směs 1-alkenů obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 28 atomů uhlíku
 • - - - - 2712909900 80: Ostatní