Ostatní / Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry a podobné tryskací přístroje.

Deutsch 7 English 2 Français 5 Polski 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o zařízení…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zařízení určené k čištění povrchu žhavého ocelového polotovaru (sochoru) od vzniklých okují za pomoci vodního paprsku.

Maximální pracovní tlak zařízení je 300 bar (30 MPa) a garantovaná čistota opracovaného povrchu je 98 %.

Zařízení se sestává z dvou nízkotlakých podávacích čerpadel (včetně sady armatury), automatického filtru, šesti vysokotlakých čerpadel, sady armatur, ostřikového boxu a ostřikového věnce.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA ČERPADLA BEZ TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ