Ostatní / Části a součásti / Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody.

Deutsch 29 English 2 Español 1 Français 2

  • - - - 8419908510 80: Tepelných výměníků, pro použití v civilních letadlech
  • - - - 8419908530 80: Bloky kláves ze silikonu nebo plastu - též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny nebo z dřeva, - též potištěné nebo s povrchovou úpravou, - též s elektrickými vodivými prvky, - též s fólií s tlačítky přilepenou ke klávesnici, - též s ochrannou fólií, - jedno- nebo vícevrstvé
  • - - - 8419908590 80 (0/6) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná chladící komponenty, které jsou hlavní součástí chladičů resp. výměníků tepla.

Chladící komponenty jsou tvořeny oválným profilem z jednostranně pozinkovaného ocelového plechu, na který jsou napájena hliníková žebra s povrchovou úpravou pozinkováním.

Z důvodu zabránění vniknutí nečistot jsou oba konce profilu pro dopravu zaslepeny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI Z HLINÍKU VÝMĚNÍKY TEPLA K CHLAZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o vstupní…

z hliníku; trubky; výměníky tepla; části a součásti

Dle deklarovaných údajů se jedná o vstupní a výstupní trubky, které jsou součástí teplovodního topení pro osobní automobily.

Tvarované trubky ze slitin hliníku o různých délkách a průměrech slouží pro přívod/odvod vody ohřívané chladící soustavou motoru do/z výhřevného tělesa.

Výhřevným tělesem prochází vzduch, který se ohřeje a je následně vháněn do kabiny vozidla.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU TRUBKY VÝMĚNÍKY TEPLA ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o zařízení vyrobené z měděných trubek o průměru 3/8“ propojených lamelami z hydrofilické hliníkové fólie o tloušťce 0,12 mm.

Zařízení je určeno k zabudování do kondenzační jednotky, ve které plní funkci výměníku tepla pro chlazení plynného chladiva a jeho kondenzaci na kapalinu.

Kondenzační jednotka, jejíž součástí je předmětné zařízení, slouží k připojení chladícího okruhu, na který mohou být napojeny chlazená zařízení (např. chladící či mrazící pulty) nebo zařízení určená k vychlazení chladících místností.

Chladícím médiem je vzduch.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HLINÍK VZDUCH MĚĎ VÝMĚNÍKY TEPLA K CHLAZENÍ ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Dle údajů žadatele a předložené fotodokumentace…

Dle údajů žadatele a předložené fotodokumentace výrobku se jedná o součást tepelného výměníku EGR systému, který je součástí motoru automobilů. Výrobek je tvaru dutého excentrického komolého kužele, který je v užší části opatřen osazením.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TRUBKY Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI PRO MOTOROVÁ VOZIDLA TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ K VESTAVĚNÍ MOTORY VÝMĚNÍKY TEPLA