OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • 6301000000 10: I. OSTATNÍ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY
 • 6301000000 80 (5/0) : Přikrývky a plédy
 • 6302000000 80 (19/0) : Ložní prádlo, stolní prádlo, toaletní prádlo|a kuchyňské prádlo
 • 6303000000 80 (7/0) : Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapérie
 • 6304000000 80 (9/0) : Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla|9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Pytle a pytlíky k balení zboží
 • 6306000000 80 (9/0) : Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky
 • 6307000000 80 (3/0) : Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon
 • 6308000000 10: II. SOUPRAVY
 • 6308000000 80 (3/0) : Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej
 • 6309000000 10: III. OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY
 • 6309000000 80: Obnošené oděvy a jiné použité výrobky
 • 6310000000 80 (2/1) : Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání