Lišky / Ostatní / Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 0709591010 80: Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej
  • - - - - 0709591090 80: Ostatní