Ostatní polotovary / Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

  • - - - 7108131000 80 (0/16) : Tyče, pruty, dráty a profily; desky; plechy a pásy o tloušťce převyšující 0,15 mm bez podložky
  • - - - 7108138000 80 (0/1) : Ostatní