Ostatní / Ostatní zelenina / Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 0710806910 80: Druhu Auricularia polytricha, k výrobě hotových jídel
  • - - - - 0710806990 80: Ostatní