Ostatní / Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2920290010 80: O,O'-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)
  • - - - 2920290015 80: 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl-tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)
  • - - - 2920290020 80: Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)
  • - - - 2920290030 80: 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)
  • - - - 2920290040 80: Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)
  • - - - 2920290050 80: Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)
  • - - - 2920290060 80: Fosetyl-natrium (CAS RN  39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů
  • - - - 2920290070 80 (0/1) : Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570- 04-4)
  • - - - 2920290090 80: Ostatní