Ostatní / Meruňky / Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté.

Deutsch 1

  • - - - - - 2008506910 80: Ve formě vloček nebo prášku, též obsahující škrob
  • - - - - - 2008506990 80: Ostatní