Třešně a višně / Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním).

  • - - - - 2006003110 80: Obsahující méně než 70 % hmotnostních cukru
  • - - - - 2006003190 80: Ostatní