Obsahující 80 % hmotnostních nebo více oxidu titaničitého počítáno v sušině.

  • - - - 3206110010 80: Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu
  • - - - 3206110090 80: Ostatní